Bezpečnost pro vaše děti

Nabízíme Vám revize dětských hřišť přímo od námi pověřených revizních techniků, u kterých máme jistotu, že jsou dostatečně schopní a zkušení, aby zajistili jejich 100% bezpečnost.

Co nabízíme?

Nabízíme Vám revize dětských hřišť přímo od pověřených revizních techniků naší firmou, u kterých máme jistotu, že jsou dostatečně schopní a zkušení, aby zajistili jejich 100% bezpečnost.

Naším přáním a povinností je, aby byla co nejbezpečnější a jako výrobci dětských hřišť se snažíme pro bezpečnost našich dětí udělat maximum a vytvořit podmínky pro bezpečnou hru.

Cena roční revize dětského hřiště je 2 800,- Kč včetně DPH. V některých případech účtujeme cestovné.

Proč je třeba provádět revize?

Každé dětské hřiště musí splňovat zákonnou normu ČSN EN 1176-1:2009 + další specifické bezpečnostní požadavky.

Běžným opotřebením dochází k tomu, že Vaše hřiště již v některých bodech normu nesplňuje a vystavujete tak nebezpečí nejen děti, ale i sebe jako provozovatele.

Provozovatel hřiště a jiných herních prvků je ze zákona povinen, své hřiště každoročně nechat zkontrolovat oprávněnou osobou (revizním technikem).

Provozovatel hřiště je povinen nechat si vystavit Revizní zprávu se zápisem do Kontrolní knihy a případně odstranit vzniklé závady.

Služby

Povinná každoroční revizní kontrola Vašeho současného i nového dětského hřiště

Kompletní nastavení bezpečnostního systému vyžadovaného legislativou

Písemné zpracování doporučených úprav a oprav Vašeho dětského hřiště

Komplexní pojištění pro provozování hřiště

Napište nám

Kontakt

Dana Horáková
revizní technik

+420 602 630 688
dana.horakova@revizehrist.cz
facebook.com/revizehrist.info